Prijsvraag
Steun
Techniek heeft toekomst. 
 
Maar om de jeugd te interesseren en stimuleren, daar ligt nog steeds een taak voor bedrijfsleven, overheden, scholen en instanties. 
 
Een goede samenwerking is onontkoombaar om dit doel te bereiken. 
 
Ruim 20 bedrijven in Hellendoorn en Nijverdal zijn zich ervan bewust, dat een goede instroom nodig is voor het behoud van elke bedrijfssector. 
 
Uw steun is hierbij nodig. 
 
Daarom doen we een beroep op u. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Tot ziens op 15 maart